2012. 09. 10.

Boldogságos Szűz Mária, keresztények segítsége...


Boldogságos Szűz Mária, keresztények segítsége,magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk

A doroszlói Szűz Mária kegyhelyen szeptember 7.-én és 8.-án emlékeztek meg Szűz Mária, mennyei édesanyánk születése napjáról. A 8-9 ezer hivő nevében is dr. Pénzes János megyéspüspök köszöntötte az ünnepi szentmisét bemutató S. Em. R. DDR Erdő Péter bíboros prímás esztergom-budapesti érseket.
„Az Ön látogatásában hatékonyabban látjuk Nagyasszonyunk pártfogását. Jelenlétével, tanitásával mélyitje bennünk a katolikus hitet, a megmaradásunk zálogát” – hangsúlyozta dr. Pénzes János.
Megköszönve a meghívást megerősitette azt a gondolatot, hogy valóban együtt ünnepeljünk, együtt ajánljuk önmagunkat és egész életünket a boldogságos Szűz Máriának, Kisasszonyunknak a keresztények segítségének, Magyarország Nagyasszonyának oltalmába… - A mai napon Mária születése napját ünnepeljük, amit nem csak külső, hanem teljes belső tisztelettel kell megtennünk… A Krisztusba vetett hit érzéket, értéket világosságot ad az életünknek. A akkor tudunk mi is a Szűz Mária és Szt. József, sőt az egész szent-család mintájára igazi szeretet-közösséggé válni , ha mindegyikünk külön-külön elfogadja Isten tervét, ami az Ő saját életéről szól. .. Ha vállaljuk az általateltbeli kötelezettséget, a helyzetből való feladatokat, ha megragadjuk a tevékeny szeretet lehetőségét, amelyek megjelennek az életünkben. Így tudunk a közös isteni akaratban együttműködve egyetlen családdá válni. Ehhez adja meg nekünk Isten a tisztán látást, a szeretet melegét üdvözítőnk édesanyjának Szűz Máriának közbenjárására. Boldogságos Sz.Mária, Keresztények segitsége, Magyarok Nagyasszona könyörögj érettünk. – mondotta többek között az érsek úr, majd a szentmise után megáldotta a kegytárgyakat, és a felújitott Szűz Mária szobrot.
  A helybeliek nevében Ft. Verebélyi Árpád plébános, a kegyhely őre külön  köszöntötte az érsek urat, továbbá dr. Pénzes János megyéspüspököt, a papság sokaságát, a világi vezetőség képviselőit, többek között Pásztor Istvánt, a Vajdasági Parlament elnökét, Kern Imrét, a Nagy beruházási alap alelnökét,  továbbá a helybeli Pelt Ilona parlamenti képviselőt, akivel közösen „álmodták” meg a kegyhely felújítását,  Gellér Magdolnát, a Helyi Közösség Tanácsának elnökét, s nem utolsó sorban a sok-sok helybeli önkéntesnek, akik hozzájárultak az ünnep szervezéséhez.

Dautbegovics Zoltán